f
G

Genuine NZ Greenstone

Sourced from Ngai Tahu Pounamu

Shop Category

Contact Us

1174 Whakaue St, Rotorua, New Zealand
info@puawaijade.nz
073486499

Manufacturer of Pounamu and high end jewellery products.

Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Greenstone NZ Jade NZ Greenstone Pounamu Pounamu Pounamu Pounamu Greenstone NZ Jade Greenstone Jade Greenstone Jade greenstone greenstone jade jade NZ jade nz jade nz jade nz jade nz jade nz greenstone nz greenstone greenstone jewlery Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu Custom Pounamu custom pounamu custom pounamu custom pounam

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT